Giải thích các ký hiệu trên thùng carton chi tiết và dễ hiểu nhất LPM