Chi phí kinh doanh là gì? Những yếu tố quan trọng chủ kinh doanh cần lưu ý